Opening Times

Monday 12 till 10.30

Tuesday. 4.00 till 11.00

Wednesday. 4.00 till 10.30

Thursday  12.00 till 11.30

Friday  12.00 till 12.00

Saturday  12.00 till 12.00

Sunday. 12.00 till 10.30

Kitchen

 

Monday.  12.00 till 3.00

Tuesday  closed

Wednesday. Closed

Thursday. 12.00 till 3.00

Friday. 12.00 till 3.00

Saturday  12.00 till 3.00

Sunday. 12.00 till. 6.00